tổng đài viettel

add_1

add_3

Đang truy cập: 25
Trong ngày: 159
Trong tuần: 2915
Lượt truy cập: 3433100

dịch vụ chuyển cuộc gọi mạng viettel

I. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

Call Forward là dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi cho phép thuê bao di động Viettel thực hiện chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại khác có thể là thuê bao di động, cố định nội mạng hoặc ngoại mạng.

   1. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

 • Hỗ trợ khách hàng chuyển cuộc gọi sang số máy khác trong trường hợp không trả lời, máy bận, tắt máy, hết pin, ngoài vùng phủ sóng.
 • Hỗ trợ khách hàng chuyển toàn bộ cuộc gọi đến một thuê bao khác trong trường hợp khách hàng quên máy bằng cách nhắn tin chuyển hướng từ một thuê bao di động khác của Viettel.

   2. Đối tượng & điều kiện sử dụng

 • Số thuê bao chuyển cuộc gọi là thuê bao di động hoạt động 2 chiều của Viettel.
 • Số thuê bao nhận chuyển cuộc gọi là thuê bao di động, cố định Viettel hoặc là thuê bao di động, cố định ngoại mạng.

XEM THÊM  >>  Đăng Ký 4G Viettel - Free 9GB / ngày, TV360

II. GIÁ CƯỚC

   1. Giá cước:

 • Cước đăng ký: Miễn phí
 • Cước thuê bao tháng: Miễn phí
 • Cước phí đàm thoại và chuyển tiếp cuộc gọi: tính cước như cuộc gọi thông thường.

   2. Cách tính cước

Cước phí đàm thoại và cước phí chuyển tiếp cuộc gọi tính như sau:

 • Phần khởi đầu cuộc gọi: Từ thuê bao chủ gọi đến thuê bao chuyển cuộc gọi: cước cuộc gọi tính cho thuê bao chủ như cước gọi thông thường. Thời điểm tính cước bắt đầu khi thuê bao nhận chuyển cuộc gọi nghe máy.
 • Phần chuyển cuộc gọi: Từ thuê bao chuyển cuộc gọi đến thuê bao nhận chuyển hướng cuộc gọi, cước tính cho thuê bao chuyển cuộc gọi như cước cuộc gọi thông thường. Thời điểm tính cước bắt đầu khi thuê bao nhận chuyển cuộc gọi nghe máy.

Ví dụ: Thuê bao A (thuê bao chủ gọi) gọi cho thuê bao B (thuê bao B đã kích hoạt chuyển hướng cuộc gọi sang thuê bao C) từ 9h00 đến 9h10 (thời lượng cuộc gọi 10 phút). Kể từ thời điểm thuê bao C nghe cuộc gọi từ thuê bao A, hệ thống sẽ tính cước như sau:

- Phần khởi đầu cuộc gọi: cước phí của thuê bao A sẽ được tính như cước gọi thông thường của thuê bao này cho thuê bao B với thời lượng 10 phút.

- Phần chuyển hướng cuộc gọi: cước của thuê bao B được tính như cước gọi thông thường của thuê bao này tới thuê bao C với thời lượng là 10 phút.

   3. Hình thức thanh toán:

Cước phí đàm thoại và cước chuyển tiếp tính theo qui định của gói cước mà khách hàng đang sử dụng.

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

   1. Cách đăng ký/hủy dịch vụ:

    1.1. Sử dụng dịch vụ khi quên máy để chuyển hướng tất cả cuộc gọi:

 • Đăng ký: soạn DK gửi 1322. Sau khi đăng ký thành công, hệ thống gửi tin nhắn thông báo mật khẩu dịch vụ gồm 6 ký tự.
 • Thay đổi mật khẩu: soạn MK Mật khẩu cũ Mật khẩu mới gửi 1322
 • Lấy lại mật khẩu: soạn QMK gửi 1322
 • Hủy: soạn tin HUY gửi 1322

    1.2. Sử dụng khi chưa có nhu cầu nhận tất cả cuộc gọi, máy bận, không trả lời, tắt máy:

 • Đăng ký: soạn DK CHUYEN gửi 110
 • Hủy: soạn HUY CHUYEN gửi 110

   2. Cách sử dụng:

    2.1. Sử dụng dịch vụ khi quên máy để chuyển hướng tất cả cuộc gọi

Phân loại

Nội dung

Kích hoạt dịch vụ

Quy ước: A gọi cho B và B là thuê bao sử dụng DV CF để chuyển hướng sang C.

a. Thực hiện chuyển cuộc gọi qua thao tác trên số thuê bao B (thuê bao đăng ký CF)

 • Kích hoạt tính năng chuyển cuộc gọi:

CHUYEN<cách> sốTB C<cách>mật khẩu số TB B gửi 1322

 • Sau khi TB B nhắn tin yêu cầu chuyển cuộc gọi, Viettel sẽ gửi tin nhắn tới số TB C thông báo về việc này. Nếu TB C không đồng ý nhận cuộc gọi chuyển có thể soạn tin nhắn từ chối: HUY<cách> CH<cách> sốTB B gửi 1322.
 • Hủy tính năng chuyển cuộc gọi: HUY<cách> CH <cách> Mật khẩusố TB B gửi 1322

b. Thực hiện chuyển cuộc gọi qua thao tác trên số thuê bao C (TB nhận chuyển cuộc gọi)

=> Trong đó: C là số di động Viettel.

 • Kích hoạt tính năng chuyển cuộc gọi:

CH<cách> sốTB B<cách> mật khẩu sốTB Bgửi 1322

Hoặc CH<cách> sốTB B<cách> sốTB C<cách> mật khẩu số TB B gửi 1322

 • Hủy tính năng chuyển cuộc gọi:

        HUY<cách> CH<cách> sốTB B gửi 1322.

c. Thực hiện chuyển cuộc gọi qua thao tác trên số thuê bao di động Viettel bất kỳ:

=> Trong đó, TB C có thể là số di động/cố định Viettel hoặc số di động/ cố định ngoài mạng.

 • Kích hoạt tính năng chuyển cuộc gọi:

CH<cách> sốTB B<cách> sốTB C<cách> mật khẩu sốTBB gửi 1322

 • Sau khi TB B nhắn tin yêu cầu chuyển cuộc gọi, Viettel sẽ gửi tin nhắn tới số TB C thông báo về việc này. Nếu TB C không đồng ý nhận cuộc gọi chuyển có thể soạn tin nhắn từ chối: HUY<cách> CH<cách> sốTB B gửi 1322.
 • Hủy tính năng chuyển cuộc gọi:

HUY<cách> CH<cách> Số TB B<cách> mật khẩu sốTB B gửi 1322.

Kiểm tra tình trạng chuyển hướng

-       Kiểm tra xem thuê bao có đang chuyển hướng sang TB khác không: soạn KT gửi 1322.

Xem thông tin hướng dẫn về DV

-       Soạn HD gửi 1322

    2.2. Sử dụng khi chưa có nhu cầu nhận cuộc gọi đến hoặc vô tình rơi vào vùng mất sóng, máy hết pin…

 • Khách hàng tự thao tác đăng ký và kích hoạt chuyển trên chính số thuê bao đã đăng ký dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi hoặc đăng ký tại cửa hàng Viettel. Có 4 hình thức chuyển hướng sau:Hướng dẫn kích hoạt/hủy kích hoạt chuyển hướng cuộc gọi đến một thuê bao
  • Chuyển tất cả các cuộc gọi đến.
  • Chuyển các cuộc gọi đến khi không trả lời.
  • Chuyển các cuộc gọi đến khi máy bận.
  • Chuyển các cuộc gọi đến khi tắt máy.

Dịch vụ cung cấp 4 tính năng chuyển hướng cuộc gọi trong những trường hợp khác nhau. Đăng ký theo 2 cách  sau:

Cách 1: Thao tác từ bàn phím điện thoại, cụ thể:

Chế độ cài đặt

Kích hoạt dịch vụ

Hủy dịch vụ

Chuyển tất cả các cuộc gọi đến (CFU)

**21*SDT#OK

##21#OK

Chuyển các cuộc gọi đến khi không trả lời (CFNRY)

**61*SDT#OK

##61#OK

Chuyển các cuộc gọi đến khi máy bận (CFB)

**67*SDT#OK

##67#OK

Chuyển các cuộc gọi đến khi tắt máy (CFNRC)

**62*SDT#OK

##62#OK

Hủy dịch vụ nhanh cho tất cả chế độ cài đặt (khi thuê bao không biết đang ở chế độ chọn lựa nào)

##002#OK

Cách 2: Thao tác trên Menu điện thoại:

Từ Menu điện thoại di động: Menu => chọn cài đặt  =>chọn cài đặt cuộc gọi =>chọn Chuyển hướng cuộc gọi => lựa chọn một trong 4 trường chuyển hướng => chọn Kích hoạt/Không kích hoạt.

IV. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

   1. Làm thế nào để đăng ký dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi (CF)?

Có 2 hình thức để khách hàng lựa chọn:

   -  Trong trường hợp quên máy điện thoại để đăng ký, soạn tin: DK gửi 1322

   -  Trong trường hợp khách hàng chưa có nhu cầu nhận tất cả cuộc gọi, máy bận, không trả lời, tắt máy:  soạn tin DK CHUYEN gửi 110.

   2. Cách hủy dịch vụ Chuyển hướng cuộc gọi (CF)?

   - Nếu khách hàng đang là thuê bao CF trong trường hợp KH đăng ký DK gửi 1322, soạn tin HUY gửi 1322.

   - Nếu khách hàng đang là thuê bao CF trong trường hợp KH đăng ký DK CHUYEN gửi 110, soạn tin HUY CHUYEN gửi 110.

   3. Tôi có thể chuyển hướng cuộc gọi từ số máy của tôi sang thuê bao nào?

   - Quý khách có thể chuyển hướng cuộc gọi từ số máy của Quý khách sang thuê bao cố định, di động mạng Viettel hoặc mạng ngoài Viettel.

   4. Tôi muốn chuyển hướng cuộc gọi đến một số khác khi máy điện thoại hết pin, tắt máy?

   - Trước hết Quý khách phải đăng ký dịch vụ, soạn tin: DK CHUYEN gửi 110

   - Sau đó Quý khách thao tác bằng USSD như sau: **62*SDT#OK

Ghi chú: các thao tác này thực hiện trên số máy của Quý khách nên Quý khách thao tác trước, khi máy điện thoại của quý khách hết pin, tắt máy thì hệ thống sẽ tự động chuyển hướng cuộc gọi của Quý khách.

   5. Tôi muốn chuyển hướng cuộc gọi đến một số khác khi tôi không thể trả lời cuộc gọi thì phải làm thế nào?

   - Trước hết Quý khách phải đăng ký dịch vụ, soạn tin: DK CHUYEN gửi 110

   - Sau đó Quý khách thao tác bằng USSD như sau: **61*SDT#OK

Ghi chú: các thao tác này thực hiện trên số máy của Quý khách nên Quý khách thao tác trước, khi Quý khách không thể trả lời cuộc gọi thì hệ thống sẽ tự động chuyển hướng cuộc gọi của Quý khách.

   6. Tôi muốn chuyển hướng cuộc gọi đến một số khác khi máy bận thì phải làm thế nào?

   - Trước hết Quý khách phải đăng ký dịch vụ, soạn tin: DK CHUYEN gửi 110

   - Sau đó Quý khách thao tác bằng USSD như sau: **67*SDT#OK

Ghi chú: các thao tác này thực hiện trên số máy của Quý khách nên Quý khách thao tác trước, khi máy bận thì hệ thống sẽ tự động chuyển hướng cuộc gọi của Quý khách.

   7. Tôi để quên máy điện thoại ở nhà tôi muốn chuyển hướng cuộc gọi đến một thuê bao khác thì phải làm thế nào?

   - Để chuyển hướng thì thuê bao của Quý khách phải đăng ký dịch vụ Chuyển hướng trước đó, cú pháp: DK gửi 1322.

  - Quý khách sử dụng một số di động của Viettel và thực hiện soạn tin: CH<cách>sốTB chuyen<cách>sốTB nhan chuyen<cách>mật khẩu gửi 1322

Ghi chú: trong trường hợp quý khách chưa đăng ký dịch vụ hoặc đã đăng ký dịch vụ nhưng quên mật khẩu có thể gọi lên Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19008198 (200 đ/phút) để được hỗ trợ.

Các gói cước Viettel 4G mới nhất

>> Tổng hợp gói cước 4G Viettel theo tháng được ra mắt gần đây:

Gói cước mới nhấtChính sách ưu đãi của Viettel 4G
✅Gói Data SD7030GB  tốc độ cao. 1GB /ngày.
✅Gói Data SD9045GB tốc độ cao. 1.5GB /ngày.
✅Gói Data SD125Z180GB tốc độ cao. 6GB /ngày.
✅Gói Data SD125180GB tốc độ cao. 5GB /ngày.
✅Gói Data SD135150GB tốc độ cao. 5GB /ngày.
✅Gói Data SD15090GB tốc độ cao. 3GB /ngày.
✅Gói Data V180B180GB tốc độ cao. 6GB /ngày.
✅Gói Data V200B240GB tốc độ cao. 8GB /ngày.

Top các gói 4G Viettel được đăng ký nhiều nhất:

 • Đăng ký gói 4G Viettel SD125Z (180GB/30 ngày), soạn: SD125Z SON gửi 9123.
 • Đăng ký gói 4G Viettel SD125 (150GB/30 ngày), soạn: SD125 SON gửi 9123.
 • Đăng ký gói 4G Viettel V200B (240GB/30 ngày), soạn: V200B SON gửi 9123.
 • Đăng ký gói 4G Viettel V180B (180GB/30 ngày), soạn: V180B SON gửi 9123.
 • Đăng ký gói 4G Viettel SD135 (150GB/30 ngày), soạn: SD135 SON gửi 9123.
 • Đăng ký gói 4G Viettel SD90 (45GB/30 ngày), soạn: SD90 SON gửi 9123.
 • Đăng ký gói 4G Viettel gói SD120 (60GB/30 ngày), soạn: SD120 SON gửi 9123.
 • Đăng ký gói 4G gói cước Viettel ST90K(30GB/ tháng), soạn: ST90K SON gửi 9123.
 • Đăng ký gói 4G Viettel combo V120B(45GB/30 ngày), soạn: V120B SON gửi 9123.
Đăng ký 4G Viettel tháng chu kỳ 6 tháng hoặc 12 tháng thì chỉ cần thêm số 6 hoặc 12 vào trước gói cước cần đăng ký để dùng thoải mái quanh năm khỏi phải lo gia hạn gói internet 4G Viettel.

 => VÍ DỤ: Gói SD135 (900GB / 6 tháng), soạn: 6SD135 SON gửi 9123.


 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
11-06-2017 14:06:07 Linh Nguyễn

Chào anh chị, em cần được hỗ trợ. Em đang dùng đt nokia v03.60 có đăng ký chuyển hướng cuộc gọi nhưng thao tác tren máy thì đều báo là KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC! Vậy phải làm gì ạ?


Em chân thành cảm ơn!

Trả lời

 
Dịch vụ hoá đơn điện tửLắp đặt internet cáp quangĐăng ký 4G Viettel